Bootcamps op scholen

Wij hebben de afgelopen periode onze bootcamps verder uitgewerkt en kunnen daardoor maatwerk leveren voor scholen. Binnenkort starten we op de derde school!

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 

Hoe zit de reguliere bootcamp eruit??

Let op! Doordat we ingehuurd worden door scholen, geven we voorlopig geen reguliere bootcamps .

Een tafelbootcamp bestaat uit een reeks van 13 lessen waarin de tafels van 3 t/m 9 centraal staan. We starten met een instaptoets. Zo hebben wij een beeld van wat de kinderen beheersen. In les 12 nemen we een eindtoets af. Op deze manier kunnen we zien wat de groei is. Dit gebruiken we om onze lessen te evalueren en te perfectioneren. De toetsen zijn uitsluitend voor ons.

En verder?

De kinderen krijgen de eerste les een huiswerkmap mee. Het is de bedoeling dat ze elke week hun huiswerk maken en dit meenemen naar de volgende les. Dit doen we om hen alvast te laten oefenen waarna wij verder gaan met het automatiseren. Hieronder ziet u een overzicht hoe de 13 lessen van de tafelbootcamp zijn opgebouwd.

Les 1

Tafel van 3 + starttoets. 

Les 2

Tafel van 4.

Les 3

Tafel van 5.

Les 4

Combinatieles, tafel van 3,4 en 5.

Les 5

Tafel van 6.

Les 6

Tafel van 7.

Les 7

Combinatieles tafel van 6 en 7.

Les 8

Tafel van 8.

Les 9

Tafel van 9.

Les 10

Combinatieles tafel van 8 en 9.

Les 11

Herhalingsles tafel van 3,4,5 en 6.

Les 12

Herhalingsles tafel van 7,8 en 9 + eindtoets.

Les 13

Groot afsluitend spel waarbij alle tafels aan bod komen + uitdelen certificaten.